Có tính cập nhật, chọn lọc, hệ thống, được thiết kế dưới dạng các modules

Đa dạng các cấp độ, đào tạo phù hợp với người học

Chú trọng thực hành

Chương trình đào tạo luôn được phát triển, phù hợp với thực tiễn

Thực hành, trải nghiệm tại Hệ thống Mầm non Song ngữ tiêu chuẩn Quốc tế STEAMe GARTEN

Học viên được cấp chứng chỉ sau khóa học bởi E-Tech và các đơn vị đào tạo có uy tín

Chương trình tư vấn, cố vấn xây dựng và vận hành trường Mầm non bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả.