Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị đầy đủ các phương tiện dạy và học

Trung tâm đào tạo nằm trong khuôn viên trường Mầm non STEAMe GARTEN tạo nên môi trường đào tạo kết hợp lý thuyết – thực hành hiệu quả

Hệ thống trường Mầm non thực hành, trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế, phủ khắp cả nước thuận lợi cho học viên lựa chọn.