• 26/03/2019 -> 30/04/2019
  • 20 người

Khóa học về các phương pháp giáo dục

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực chăm sóc – giáo dục trẻ theo những quan điểm, phương pháp giáo dục hiện đại được dành cho các cán bộ quản lý, các giáo viên mầm non. Chương trình được xây dựng với tính cập nhật và đổi mới liên tục, bắt kịp xu hướng giáo dục của thế giới, giúp học viên nắm bắt được:

– Xu thế tất yếu của việc đổi mới phương pháp chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non

– Cập nhật những kiến thức chuyên sâu về các xu hướng, phương pháp giáo dục hiện đại

– Nâng cao kỹ năng và phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ

– Cung cấp kiến thức trong việc xây dựng, thiết kế môi trường học tập theo hướng mở, phát huy được tính tính cực, sáng tạo của trẻ

– Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi chuyên môn, chủ động, sáng tạo và sẵn sàng tiếp nhận, ứng dụng các xu hướng, phương pháp mới.

Học viên có thể linh hoạt lựa chọn các modules học tập phù hợp với nhu cầu, thực tế của bản thân:

Module “ STEM trong Giáo dục Mầm non”

Module “Dạy học dự án trong Giáo dục Mầm non”

Module “Reggio Emilia trong Giáo dục Mầm non”

Module “Massage và cảm thụ âm nhạc cho trẻ nhỏ”

Module “Phương pháp tổ chức cho trẻ Mầm non làm quen với Tiếng Anh”

Module “Phương pháp tổ chức cho trẻ Mầm non làm quen lập trình và lập trình Robot”…

Đăng ký khóa học