• 26/03/2019 -> 30/04/2019
  • 20 người

Khóa học về quản trị

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị trường Mầm non là chương trình chuyên biệt dành cho các Nhà quản lý. Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp:

– Những kiến thức tổng quan về các vấn đề quản trị trường Mầm non: thành lập, setup cơ sở vật chất, vận hành, tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục, quản trị tài chính, marketing – truyền thông – tuyển sinh, quản trị rủi ro…

– Nâng cao, phát triển các kiến thức chuyên sâu trong quản trị và ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành trường

– Bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng làm việc (kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giám sát, kiểm tra, kỹ năng quản lý….) và năng lực lãnh đạo, điều hành, điều phối để đảm bảo vận hành hiệu quả trường Mầm non.

Học viên có thể linh hoạt lựa chọn các modules học tập phù hợp với nhu cầu, thực tế của bản thân:

Module “Xây dựng và vận hành trường Mầm non”

Module “Kỹ năng quản lý dành cho cán bộ quản lý trường Mầm non”

Module “Quản trị nhân sự và tài chính trong trường Mầm non”

Module “Quản lý hoạt động kinh doanh trường Mầm non”

Module “Quản trị trường Mầm non”….

Đăng ký khóa học