• 26/03/2019 -> 30/04/2019
  • 20 người

Khóa học cho phụ huynh

Không chỉ đồng hành cùng các cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, E-Tech cũng thường xuyên tổ chức các khóa học, hội thảo tư vấn dành cho các bậc phụ huynh. Thông qua các khóa học, hội thảo này, E-Tech sẽ đồng hành và góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của các bậc phụ huynh về giáo dục sớm cho trẻ. Một số các khóa học, hội thảo E-Tech dành riêng cho các bậc phụ huynh và gia đình trẻ:

– Khám phá STEAM cùng con

– Giáo dục Mầm non đúng hướng – nền tảng vững chắc cho con vào lớp 1

– Tiếp cận đa giác quan trong dạy Tiếng Anh cho trẻ Mầm non

– Massage kích hoạt giác quan cho trẻ nhỏ…

Đăng ký khóa học